Top 5 thương hiệu có tầm ảnh hưởng

Top 5 thương hiệu có tầm ảnh hưởng
Top 05 thương hiệu có tầm ảnh hưởng nhất ở Canada

1. Google

2. Apple

3. Microsoft

4. Facebook

5. Youtube

Tác giả bài viết: RUSS MARTIN (IPSOS)

Nguồn tin: marketingmag.ca